SWPBS//PBS

 TeamRespectOpenheidTalentStructuur

          TEAM                      RESPECT           OPENHEID                    TALENT            STUCTUUR

 

 

TROTS

 

 

SWPS staat voor: Schoolwide Positive Behavior Support

 

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

 

 

De volgende posters hangen in de desbetreffende ruimtes  

 

GANG

TOILET

SPEELPLAATS

DE KLAS

 

Flyer PBS

 

 

 

Start SWPBS