Ons Onderwijs

Visie

 

Jaarplan                                                                           Vision on Eye

 

Onze Slogan Is Trots

 

 

 

Vision Eye Stichting Scala (1)

 

 

 

klik op de posters om de inhoud te bekijken.


In de maatschappij vinden voortdurend veranderingen plaats, ook de Lambertusschool maakt deeluit van deze steeds veranderende maatschappij en blijft in beweging. We gaan voor vernieuwingen die uitdagend, bruisend en prikkelend zijn voor onze leerlingen en bouwen voort op ons riet goed gemaakt fundamententen die staan ​​als een ROTS, waar we samen TROTS op mogen zijn!

 

TROTS staat voor onze kernwaarden:

T eamgeest: samen staan ​​we sterker
R espect: we hebben respect voor elkaar en de natuur
O penheid: we hebben een 'open' houding
T alent: iedereen heeft een talent
S tructuur: duidelijkheid zorgt voor veiligheid

Door een optimale samenwerking binnen Haarsteeg (en gemeente Heusden) streeft de
Lambertusschool naar een gezamenlijke leer- en leefomgeving met als doel optimale
ontwikkelingskansen en participatie op een sociale en fysieke duurzame manier. We zorgen voor
een harmonieuze samenleving waarin onze kernwaarden voor mens en natuur tot uiting komen.

De Lambertusschool wil een veilige, vertrouwde school zijn voor leerlingen, ouders en personeel. De
verbondenheid met elkaar, wordt als basis gezien om te komen tot innovatieve ontwikkelingen en
prestaties. In dit innovatief proces zien we naast flexibiliteit en creativiteit ook duidelijkheid en
structuur. Het doel, de richting en afspraken zijn goed beschreven en leiden tot succesvolle
prestaties en maximale ontplooiingskansen bij zowel de leerling als de leerkracht.

Om te komen tot maximale ontplooiingskansen werkt de Lambertusschool volgens het directe
instructiemodel waardoor we adaptief onderwijs kunnen bieden. We leren de leerlingen
samenwerken, verantwoordelijkheid nemen voor werk en gedrag en hierop te reflecteren. Aspecten
die nu en straks in de toekomst aan hen gevraagd gaan worden. We leren onze leerlingen deze
vaardigheden mede door coöperatieve werkvormen in te zetten tijdens de inoefening van de
instructies en verwerkingen van de lessen.

Samen met ouders bouwen we aan kwalitatief goed onderwijs.
Ons onderwijs; nu voor straks!
Werekdwijd

 

We sturen onze leerlingen met TROTS de toekomst in!

 

Wilt u een voorbeeld uit de praktijk zien? Kijk dan eens op de volgende site
www.wereldschoolwereldwijk.nl