Verkeer

    Bvl

 

De Lambertusschool is gecertificeerd middels het BVL , het Brabants Verkeersveiligheid Label. Dit betekent dat onze school structureel aandacht besteedt aan verkeerslessen in alle groepen aan de hand van een doorgaande leerlijn. Door het schooljaar heen worden er schoolbreed verschillende activiteiten georganiseerd zoals: de fietsverlichtingscontrole, de dode hoekles, buitenspeeldag, praktische verkeerslessen dmv ‘verkeerskunsten’ en streetwise van de ANWB. Daarnaast nemen de kinderen uit groep 7 deel aan het theoretisch- en praktisch verkeersexamen. Op de Lambertusschool is er aandacht voor de veiligheid van onze schoolomgeving en is er een verkeersouder lid van de verkeerswerkgroep: deze ouder is het aanspreekpunt voor alle ouders. Voor meer informatie kunt u kijken op één van de volgende sites:

 

www.bvlbrabant.nl 

 

www.vvn.nl