Oudervereniging

Ouderraad 1

 

De ouderraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris,een penningmeester en een aantal leden.
In principe vergadert de ouderraad 6 keer per schooljaar. De vergaderingen worden bijgewoond door twee teamleden.
Binnen de school kunnen de ouders een ondersteunende functie hebben die van grote betekenis kan zijn voor het eigentijds functioneren van de school. Een ouderraad moet daarom bestaan uit een groep mensen die actief betrokken willen zijn bij het onderwijs en de school van hun kinderen.
De oudervereniging bestaat, naast de ouderraad (het bestuur), uit leden. Dit zijn de ouders van de kinderen die de ouderbijdrage voldoen.

Lid worden

(Bijna) jaarlijks zijn er vacatures binnen de ouderraad. Als je aan de voorwaarden voldoet van de vacatures kun je reageren. Wanneer er meerdere kandidaten voor een vacature zijn dient er gestemd te worden in de jaarvergadering. De kandidaten dienen hiervoor een foto aan te leveren vergezeld met een motivatiebrief. Degene met de meeste stemmen treedt toe tot de ouderraad.


Samenwerking

In goede samenwerking met alle betrokkenen kan de ouderraad bijdragen aan het goed functioneren van de school. Dit alles ten dienste van het onderwijs en de opvoeding van de betrokken kinderen

De ouderraad houdt zich bezig met activiteiten zoals:

  • Het overleg met de schoolleiding en/of onderwijsgevenden over onderwijszaken, die betrekking hebben op de eigen school en gericht op ondersteuning bij activiteiten of algemene zaken.. 
  • Het houden van een jaarvergadering. Bij een opkomst minder dan 5 personen heeft de jaarvergadering geen doorgang, mits er zaken zijn die instemming behoeven van de leden. De financiële verantwoording vindt altijd plaats en wordt gepresenteerd op de website van school.
  • Het informeren van de ouders via de ‘Nieuwsbrief’
  • Vergaderingen (huishoudelijke taak)Het organiseren en/of assisteren bij schoolactiviteiten zoals:

 

1. Schoolsportdag en spelletjesdag
2. Sinterklaasfeest en Kerstfeest
3. Carnaval
4. Sporttoernooi
5. Schoolreisjes
6. Schoolkamp groep 8
7. Lambertusdag: verjaardag leerkrachten
8. Buitenspeeldag/Streetwise

De kinderen, het team van leerkrachten en de ouderraad vinden het leuk als ouders mee willen helpen bij allerlei activiteiten die op school worden georganiseerd.
Veel van deze activiteiten kunnen niet plaatsvinden zonder hulp van ouders. Het is goed om met zijn allen ervoor  te zorgen dat onze kinderen de basisschooltijd van hun leven hebben. Dat wilt u toch ook?!Ook kunnen we met hulp van de ouders veel geld besparen (tuinonderhoud, schilderwerk, klussen) dat geld kan de school weer anders besteden, aan onze kinderen. Mooi voorbeeld is de loungehoek, nieuwe bibilotheekboeken en buitenspeelgoed. 
Natuurlijk krijgen wij ook vragen van ouders over bepaalde onderwerpen op school, dan proberen wij die vragen en signalen over te brengen aan het managementteam. Iedere klas heeft een klassenouder die ook in de ouderraad zit, telkens zullen er weer nieuwe mensen nodig zijn. Kortom, de school leeft voor en door de kinderen en de ouders.

Heeft u vragen of opmerkingen, vraag het aan de leerkracht of …. de klassenouder.Samenstelling ouderraad

naam groep e-mailadres
Meggie van Bokhoven voorzitter  meg-willem@home.nl
Nancy Lansdaal penningmeester nancy-lansdaal@kpnmail.nl
Bertine van Spijk groep 1-2A b_van_spijk@hotmail.com
 Patricia Ladinois groep 1-2B  trieslardinois@gmail.com
 Emma Hadley groep 3  emmahadley@gmail.com
 Monique Hijmans groep 4 moniquehijmans@hotmail.com
 Wendy van Esch groep 5 wendyvanoijen@hotmail.com
Mariska Cozijnsen groep 6 mariska@cozijnsen.com
Meggie van Bokhoven groep 7  meg-willem@home.nl

Nancy Lansdaal

Bianca Dekkers

groep 8

 nancy-lansdaal@kpnmail.nl

biancadekkers@home.nl

 

Vrijwillge ouderbijdrage schooljaar 2019-2020

De ouderraad van de Lambertusschool beheert het geld van de ouderbijdrage. Jaarlijks legt de penningmeester daarover verantwoording af aan de ouders.

Deze verantwoording wordt gepresenteerd op de website van school en besproken tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging.

Voor het schooljaar 2018-2019is de vrijwillige ouderbijdrage ongewijzigd en bedraagt derhalve  €37,50 per kind.

Deze bijdrage wordt voldaan via automatische incasso.
Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage is te vinden op www.lambertusschool.nl onder het “kopje” Ouders-Oudervereniging-Brieven

 

Verantwoording ouderbijdrage schooljaar 2018-2019

 

klik hier om brieven te downloaden