Leerlingenraad

Op de Lambertusschool hebben we een Leerlingenraad die bestaat uit 8 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Jaarlijks 2 nieuwe leerlingen uit groep 5 toegevoegd aan de Leerlingenraad. Voor de verkiezingen mogen de leerlingen uit groep 5 zich presenteren. Zij geven aan waarom zij in de leerlingenraad willen. Vervolgens mogen de kinderen van Leerlingenraad kiezen welke leerling de beste presentatie heeft gegeven en welke ideeën het beste zijn. 

Naast de leerlingen zit de directeur Corien van Casteren ook bij de Leerlingenraad. Iedere 2 weken komen zij bij elkaar en bespreken allerlei zaken die belangrijk zijn voor kinderen, juffen/meneren en ouders. Ook heeft de Leerlingenraad ook jaarlijks een overleg met onze Oudervereniging.

De leerlingenraad houdt zich bezig met zaken rondom school waar zij verbeteringen willen zien. Dit verzinnen zij niet zelf, maar zij raadplegen hun achterban voor tips en suggesties. Dit betekent dat de raadsleden uit de verschillende groepen naar de kinderen in de groepen 1 t/m 4 gaan.Naast het inventariseren van ideeën uit de verschillende groepen, hebben de raadsleden ook de taak om terug te koppelen aan hun groepen of en waarom bepaalde ideeën wel of niet uitgevoerd worden.