Oudervereniging

Wie zijn wij?

De oudervereniging van de Lambertusschool bestaat momenteel uit een voorzitter, een penningmeester en acht leden. Onze kinderen zijn verdeeld over de groepen 1 tot en met 8 van de school en een aantal van ons is dan ook al een behoorlijke tijd actief in de oudervereniging. Omdat er ieder jaar natuurlijk ook weer kinderen de school verlaten zijn er vrijwel jaarlijks nieuwe ouders nodig om ons team te versterken. Wanneer er een vacature ontstaat wordt u hierover geïnformeerd via Social Schools.

Wat doen wij?

Vanuit onze rol als klassenouder vormen wij het aanspreekpunt voor school en leerkrachten wanneer er activiteiten georganiseerd worden. Denk hierbij aan de Sinterklaasviering, Kerst, Carnaval, de sportdag, schoolreis en natuurlijk het kamp voor groep 8. Via Social Schools zullen we u benaderen wanneer er hulp nodig is bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Want zonder uw hulp zouden we natuurlijk niet zoveel leuks kunnen organiseren.

Andersom kunt u met vragen en opmerkingen ook bij ons terecht. Wij brengen uw vragen en signalen dan weer over aan het managementteam.

U ziet, ouders en school werken graag en veelvuldig samen. Samen voor onze kinderen!

Hoe werken wij?

Zes keer per jaar komen we bij elkaar om te vergaderen over alles wat er leeft binnen de school en natuurlijk de activiteiten die op dat moment op de planning staan. Aan het begin van het schooljaar verdelen wij ons over de werkgroepen voor de diverse activiteiten en wanneer nodig sluit er vanuit school iemand aan bij onze vergaderingen om belangrijke zaken kort te sluiten.

Gedurende het schooljaar zult u via Social Schools regelmatig van ons horen. Voor vragen kunt u ons ook bereiken via het e-mailadres van de oudervereniging of rechtstreeks.

E-mailadres:      OR-lambertus@outlook.com

Samenstelling ouderraad

Voorzitter Patricia Lardinois
Penningmeester Claire Jehoel
Groep 1-2A Janne van Bokhoven
Groep 1-2B Niels van den Brandt
Groep 3 Esther Bruijsters
Groep 4

Patricia Lardinois, Nadine Beris

Groep 5 Lonneke van Opzeeland
Groep 6 Sonja Ploeger
Groep 7 Emma Hadley
Groep 8 Bertine van Spijk
Vrijwillge ouderbijdrage schooljaar 2022-2023

De ouderraad van de Lambertusschool beheert het geld van de ouderbijdrage. Jaarlijks legt de penningmeester daarover verantwoording af aan de ouders.

Deze verantwoording wordt gepresenteerd en besproken tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging.

Voor het schooljaar 2022-2023 is de vrijwillige ouderbijdrage €37,50 per kind.Deze bijdrage wordt voldaan via automatische incasso.