Zorg

De Lambertusschool staat voor kwaliteit en goed onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de basisbehoeften van de leerlingen. De basisbehoeften zijn relatie, autonomie en competentie. We werken aan deze drie basisbehoeften onder andere door het zelfregulerend leren en het werken in bouwen.

Relatie:

Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd door anderen, dat anderen met hen om willen gaan. Zonder de vervulling van deze behoefte is er geen veiligheid en volgt er geen optimaal leerproces. Er wordt aandacht besteed aan de emotionele ontwikkeling en aan de sociale vaardigheden die noodzakelijk zijn om goede relaties aan te gaan.

Competentie:

Kinderen moeten van zichzelf weten dat ze iets kunnen, dat ze iets kunnen ondernemen zonder daar toestemming van hulp van anderen voor nodig te hebben. Binnen de klassenorganisatie worden daar voorwaarden voor gecreëerd.

Autonomie:

Kinderen willen al heel jong zelfstandig zijn, waarbij geloof en plezier in eigen kunnen belangrijk zijn voor een positief zelfbeeld. Hiervoor bieden we een leeromgeving aan waarin veiligheid en gewaardeerd belangrijk zijn. Ten aanzien van het leerstofaanbod volgen we een aantal methodes voor de specifieke vakgebieden. Daarbinnen differentiëren we. Voor sommige kinderen is dit echter niet genoeg. Deze kinderen vragen meer van ons, zij vragen extra zorg en een passend aanbod uitgaande van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Wij werken op onze school via de 1-zorgroute. Voor alle leerlingen gaan we in eerste instantie uit van de basisondersteuning. Soms is deze begeleiding en ondersteuning niet voldoende en zijn er preventieve maatregelen en / of extra hulp nodig. Wij willen er zorg voor dragen dat elke leerling van de Lambertusschool een doorgaande ontwikkeling doormaakt die recht doet aan de mogelijkheden van deze leerling. Passend onderwijs regelt de zorgplicht voor schoolbesturen en geeft scholen de opdracht aan alle leerlingen passend onderwijs te bieden binnen de mogelijkheden van de school.

Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen over onze zorg! Neem  gerust contact op met onze intern begeleider Charlotte Vingerhoets en bekijk ons ​​uitgebreide zorgplan op de site. Deze links vindt u onder de afbeelding.