Nieuwe ouders

Als een kind 4 jaar wordt mag het naar school. M.u.v. kinderen die in de laatste niet volledige maand van het schooljaar 4 jaar worden. Zij starten pas op de 1e dag van het nieuwe schooljaar.

Vaak is van te voren de peuterspeelzaal al bezocht. Het kind mag 5 keer voorafgaand aan de officiële dag (in de regel 5 ochtenden) al mee komen draaien.

Een eerste schooldag is voor ouders en voor leerlingen best spannend. 's Morgens vroeg worden ouders en leerling door de groepsleerkracht opgevangen en mogen de ouders even in de klas blijven kijken. We streven ernaar om ouders zo goed mogelijk te informeren en betrokken te laten zijn bij onze school. Daarom worden ouders regelmatig uitgenodigd om samen met ons vieringen en speciale feestdagen mee te maken.

Jongste en oudste kleuters zitten op de Lambertusschool in dezelfde groepen. We hebben gemerkt dat de leerlingen elkaar dan beter kunnen helpen. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De leerlingen leren al spelend. Dit gaat bij de oudste kleuters door, maar hier hebben de leerkrachten een meer sturende rol. De oudste kleuters bieden we allerlei speelse activiteiten aan die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

Een aantal leerlingen zit tweeënhalf jaar in een kleutergroep. Het is afhankelijk van hun geboortedatum en hun aard en aanleg. We voeren regelmatig observaties uit om vroegtijdig eventuele problemen met leren te signaleren. We vinden het belangrijk dat een leerling lang genoeg in een kleutergroep zit. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een leerling daar aan toe is.

Aanmelden

Ieder jaar in januari is er gelegenheid om kinderen die het schooljaar daarop vier worden aan te melden. Op deze dag zal er een korte presentatie gegeven worden van ons onderwijs en heeft u en uw kind de gelegenheid de school te bekijken. Op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal worden brieven uitgedeeld aan de ouders van kinderen die vier worden. Ook wordt deze ochtend kenbaar gemaakt via Social Media en posters in en rondom de school. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Corien van Casteren. Uiteraard kunt u ook een individuele afspraak maken!

 

Overstap van andere basisschool naar onze Lambertusschool

U en uw kind zijn van harte welkom om onze school ‘in bedrijf’ te bezoeken. Pas dan krijgt u een goed beeld van onze school en kunt u de sfeer proeven. In een persoonlijk gesprek zal de schoolleider u informeren over ons onderwijs. Tevens heeft u dan de gelegenheid tot het stellen van vragen. Onze schoolgids is op de site downloaden, evenals ons schoolplan. Heeft u nog verdere vragen kan kunt u ons bellen (073-5114666).