Aanmelden

Wat leuk dat u meer over onze Lambertusschool wilt weten!  

Ieder jaar organiseren wij een Kijk & Informatieochtend in januari  voor ouders met kinderen die het volgende school​jaar vier worden. 

Op deze Kijk & Informatieochtend zal er een presentatie gegeven worden van ons onderwijs en heeft u de gelegenheid de school te bekijken. Deze Kijk& Informatieochtend wordt bekend gemaakt via Social Media en er worden flyers meegegeven door het Kinderdagverblijf en de Peuterspeelzaal aan de kinderen die gedurende het volgende schooljaar 4 jaar worden. 

Heeft u vragen of u wilt zich aanmelden voor de Kijk & Informatieochtend dan kunt u zich opgegeven. 
e-mail: corien.van.casteren@scalascholen.nl
telefoon: 073-5114666

Als uw kind al 4 jaar is en al een basisschool bezoekt dan maken wij graag een afspraak met u. 

We maken dan kennis met elkaar en u wordt rondgeleid door de school. Tijdens dit gesprek ontvangt u meer informatie over de aanmeldprocedure. 

Heel graag tot ziens!