Missie en visie

In de maatschappij vinden voortdurend veranderingen plaats, ook de Lambertusschool maakt deel uit van deze steeds veranderende maatschappij en blijft in beweging. We gaan voor vernieuwingen die uitdagend, bruisend en prikkelend zijn voor onze leerlingen en bouwen voort op ons goed gemaakte fundamenten en die staan ​​als een ROTS, waar we samen TROTS op mogen zijn!

 

TROTS staat voor onze kernwaarden:

T  
eamgeest: samen staan ​​we sterker
R  espect: we hebben respect voor elkaar en de natuur
O  penheid: we hebben een 'open' houding

T  alent: iedereen heeft een talent
tructuur: duidelijkheid zorgt voor veiligheid


Door een optimale samenwerking binnen Haarsteeg (en gemeente Heusden) streeft de Lambertusschool naar een gezamenlijke leer- en leefomgeving met als doel optimale ontwikkelingskansen en participatie op een sociale en fysieke duurzame manier. We zorgen voor een harmonieuze samenleving waarin onze kernwaarden voor mens en natuur tot uiting komen. De Lambertusschool wil een veilige, vertrouwde school zijn voor leerlingen, ouders en personeel. De verbondenheid met elkaar, wordt als basis gezien om te komen tot innovatieve ontwikkelingen en prestaties. In dit innovatief proces zien we naast flexibiliteit en creativiteit ook duidelijkheid en structuur. Het doel, de richting en afspraken zijn goed beschreven en leiden tot succesvolle prestaties en maximale ontplooiingskansen bij zowel de leerling als de leerkracht. Om te komen tot maximale ontplooiingskansen werkt de Lambertusschool volgens het Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie-model waardoor we adaptief onderwijs kunnen bieden. We leren de leerlingen samenwerken, verantwoordelijkheid nemen voor werk en gedrag en hierop te reflecteren. Aspecten die nu en straks in de toekomst aan hen gevraagd gaan worden. We leren onze leerlingen deze vaardigheden mede door coöperatieve werkvormen in te zetten tijdens de inoefening van de instructies en verwerkingen van de lessen. Samen met ouders bouwen we aan kwalitatief goed onderwijs.

We sturen onze leerlingen met TROTS de toekomst in!

Wilt u een voorbeeld uit de praktijk zien? Kijk dan eens op de volgende site
Wereldschoolwereldwijk