Klachtenregeling

Wanneer ouders klachten hebben hoort deze klacht ten eerste thuis bij de eigen leerkracht. Wanneer dit niet opgelost kan worden, is het voor ouders mogelijk om naar directie of interne vertrouwenspersoon te gaan. De vertrouwenspersoon is alleen verantwoording schuldig bij het schoolbestuur. Ze neemt een onafhankelijke positie in. De vertrouwenspersoon kan tevens besluiten contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. Dit kan in overleg met ouders of namens ouders. De externe vertrouwenspersoon begeleidt de klager, indien en voor zover wenselijk, naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg. Zij neemt desgewenst contact op met de klachtencommissie. Klachten kunnen gaan over het begeleiden van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. De scholen van Scala zijn aangesloten bij geschillencommissie GCBO 

MODELKLACHTENREGELING KLACHTENCOMMISSIES BIJZONDER ONDERWIJS 

 GCBO 
t.a.v. de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
T. 070 386 16 97 
E. info@gcbo.nl 
I. www.gcbo.nl 

Externe vertrouwenspersoon 
Irma van Hezewijk 
T 06 5464 7212 
E irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl  
W www.vertrouwenswerk.nl 

 Veilig Thuis (Advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) 0800- 2000 

 De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief)