JGT

Aan deze school is een jeugdprofessional van het Jeugd- en gezinsteam van Bijeen (JGT’er) verbonden. Je kunt bij ons terecht voor vragen over opgroeien en opvoeden. Denk aan zorgen omtrent de ontwikkeling of opvallendheden in het gedrag van jouw kind. Maar ook aan pesten, zorgen rondom het zelfbeeld, hulpverlening na echtscheiding etc. Op de school is de JGT’er snel en gemakkelijk beschikbaar voor kinderen en ouders. Wij sluiten aan bij de leefwereld van kind en ouders.

Ook voor leerkrachten zijn we een toegankelijke expert. We luisteren, geven advies en bieden kind, ouders of leerkracht kortdurende ondersteuning op maat. Samen met school, kind en ouders werken we aan gezond opgroeien, voorkomen van (meer) problemen en een veilige school.

Waar nodig, begeleiden we kind en gezin naar specialistische hulp. En altijd bieden we perspectief. Als JGT’er op school staan we naast jullie.

Voor meer informatie of vragen neem dan contact op met de intern begeleider van school of rechtstreeks met de JGT’er op deze school:

Jinske Verberne jverberne@heusden.nl (06) 51 54 67 58

Wij zijn als JGT’er op school aangesloten bij het JGT van Bijeen Heusden.

JGT folder

Voor meer algemene informatie over het JGT, zie de volgende link: https://www.bijeenheusden.nl/opvoeden-opgroeien-en-onderwijs/jeugd-gezinsteam/

JGT